موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Enchanted از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1231 | ارسال توسط: اکتبر 27, 2020
اجرای زنده Enchanted از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی

اجرای زنده Enchanted از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Taylor Swift – Enchanted

There I was again tonight
دوباره امشب منوال همیشگی بود

Forcing laughter, faking smiles
خنده های زورکی و لبخند های الکی

Same old tired, lonely place
همون تکراری های قدیمی، پر از حس تنهایی

Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy
دیوارهایی از دو رویی، چشمای سرگردون در فضای خالی

Vanished when I saw your face
همه شون ناپدید شدن وقتی تو رو دیدم

All I can say is, it was enchanting to meet you
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که دیدن تو محسور کننده بود

Your eyes whispered, “Have we met?”
چشمات زمزمه کردن: قبلا همو دیدیم؟

Across the room your silhouette
از اونور اتاق، سایه ی تو

Starts to make its way to me
راهشو به سمت من باز میکنه

The playful conversation starts
یه صحبت بامزه بینمون شروع میشه

Counter all your quick remarks
با هم شوخی میکنیم و حرفای قشنگ میزنیم

Like passing notes in secrecy
عین رد و بدل کردن نامه های مخفیانه

And it was enchanting to meet you
دیدن تو محسور کننده بود

All I can say is, I was enchanted to meet you
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که دیدن تو محسور کننده بود

This night is sparkling
امشب جادوییه

Don’t you let it go
یادت نره

I’m wonderstruck
من تحت تاثیر توئم

Blushing all the way home
تموم مسیر خونه لپام گل انداخته بود

I’ll spend forever
تموم عمرم رو صرف میکنم تا

Wondering if you knew
فکر کنم آیا میدونستی که

I was enchanted to meet you
من برای دیدنت سحر شده بودم

The lingering question kept me up
یه سوال جا خوش کرده تو ذهنم و خواب رو ازم گرفت

2AM, who do you love?
ساعت دو شب: عاشق کی هستی؟

I wonder ’til I’m wide awake
تا وقتی بیدار باشم فکر میکنم

And now I’m pacing back and forth
حالا دارم دور اتاق راه میرم

Wishing you were at my door
آرزو میکنم پشت در میبودی

I’d open up and you would say, “Hey”
من درو باز میکردم و تو میگفتی: سلام

It was enchanting to meet you
دیدن تو محسور کننده بود

All I know is I was enchanted to meet you
تنها چیزی که میدونم اینه که من برای دیدنت سحر شده بودم

This night is sparkling
امشب جادوییه

Don’t you let it go
یادت نره

I’m wonderstruck
من تحت تاثیر توئم

Blushing all the way home
تموم مسیر خونه لپام گل انداخته بود

I’ll spend forever
تموم عمرم رو صرف میکنم تا

Wondering if you knew
فکر کنم آیا میدونستی

This night is flawless
این شب شاهکاره

Don’t you let it go
یادت نره

I’m wonderstruck
من تحت تاثیر توئم

Dancing around all alone
تنهایی دارم میرقصم

I’ll spend forever
تموم عمرم رو صرف میکنم تا

I was enchanted to meet you
دیدن تو محسور کننده بود

This is me praying that
این منم که دارم دعا میکنم که

This was the very first page
این اول صفحه باشه

Not where the storyline ends
نه جایی که داستان تموم میشه

My thoughts will echo your name
افکارم اسم تو رو تکرار میکنه

Until I see you again
تا دوباره تو رو ببینم

These are the words I held back
اینا حرفایی هستن که تو دلم نگه داشتم

As I was leaving too soon
چون داشتم خیلی زود میرفتم

I was enchanted to meet you
من برای دیدنت سحر شده بودم

Please don’t be in love
With someone else
لطفا عاشق کس دیگه ای نباش

Please don’t have somebody
Waiting on you
لطفا کسیو در انتظار خودت نداشته باش

Please don’t be in love
With someone else
لطفا عاشق کس دیگه ای نباش

Please don’t have somebody
Waiting on you
لطفا کسیو در انتظار خودت نداشته باش

Please don’t be in love
With someone else
لطفا عاشق کس دیگه ای نباش

Please don’t have somebody
Waiting on you
لطفا کسیو در انتظار خودت نداشته باش

Please don’t be in love
With someone else
لطفا عاشق کس دیگه ای نباش

Please don’t have somebody
Waiting on you
لطفا کسیو در انتظار خودت نداشته باش

This night is sparkling
امشب جادوییه

Don’t you let it go
یادت نره

I’m wonderstruck
من تحت تاثیر توئم

Blushing all the way home
تموم مسیر خونه لپام گل انداخته بود

I’ll spend forever
تموم عمرم رو صرف میکنم تا

Wondering if you knew
فکر کنم آیا میدونستی

This night is flawless
این شب شاهکاره

Don’t you let it go
یادت نره

I’m wonderstruck
من تحت تاثیر توئم

Dancing around all alone
تنهایی دارم میرقصم

I’ll spend forever
تموم عمرم رو صرف میکنم تا

Wondering if you knew
فکر کنم آیا میدونستی که

I was enchanted to meet you
من برای دیدنت سحر شده بودم

Please don’t be in love
With someone else
لطفا عاشق کس دیگه ای نباش

Please don’t have somebody
Waiting on you
لطفا کسیو در انتظار خودت نداشته باش


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

کامنت ها