موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

اجرای زنده Adele بنام Million Years Ago با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 15731 | ارسال توسط: دسامبر 4, 2016
اجرای زنده Adele بنام Million Years Ago با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Adele – Million Years Ago

I only wanted to have fun
فقط ميخواستم که خوش بگذرونم

Learning to fly, learning to run
ياد بگيرم که پرواز کنم، ياد بگيرم که بدوم (آزاد باشم)

I let my heart decide the way
به قلبم اجازه دادم که مسير رو انتخاب کنهتصميم بگيره

(احساسي پيش رفتم)

When I was young
وقتي که جوان بودم

Deep down I must have always known
بايد خيلي خوب (عميقا) اينو ميفهميدم که

(Deep down يعني عميقا يا از ته دل)

That this would be inevitable
اين ميتونه اجتناب ناپذير باشه

To earn my stripes I’d have to pay
براي اينکه شايستگي هام رو نشون بدم بايد بهاش رو بپردازم

And bare my soul
و روحم رو آزاد کنم

(Bare my soul اصلاح هست يعني اينکه حرف دلش رو بزنه)

شروع کورس
I know I’m not the only one
ميدونم که فقط من نيستم

Who regrets the things they’ve done
که از کارهاي که اونها کردن افسوس ميخوره

(خيلي ها مثل اون هستن که بعد از مشهور شدن
رفتار بقيه باهاشون تغيير کرده و ناراحت شدن)

Sometimes I feel it’s only me
بعضي وقتها فک ميکنم که فقط من اينطوري ام

Who can’t stand the reflection that they see
کسي که نميتونه در مقابل بازتابي که اونها مي بينن دووم بياره

I wish I could live a little more
آرزو ميکنم بتونم يکم بيشتر عمر کنم

Look up to the sky, not just the floor
نگاهم به آسمون باشه نه فقط به زمين

I feel like my life is flashing by
احساس ميکنم زندگيم داره مرور ميشه

And all I can do is watch and cry
و تمام کاري که ميتونم بکنم اينه که تماشا کنم و گريه کنم

I miss the air, I miss my friends
دلم واسه حال و هواي بچگيم، دلم واسه دوستام تنگ ميشه

I miss my mother; I miss it when
دلم واسه مادرم تنگ شده، دلم تنگ شده واسه وقتي که

Life was a party to be thrown
زندگي يه مهموني اي بود که برگزار ميشد

But that was a million years ago
اما اينها واسه ميليون ها سال قبله

پايان کورس

When I walk around all of the streets
وقتي که تو خيابون ها پرسه ميزنم

Where I grew up and found my feet
خيابونهايي که توشون بزرگ شدم و روي پاهام ايستادم

(find feet يعني بزرگ شدن و زندگي رو شناختن
و مستقل شدن معني خو گرفتن با يه شرايط هم ميده)

They can’t look me in the eye
حتي نميتونن توي چشمهام نگاه کنن

It’s like they’re scared of me
انگاري که از من وحشت دارن

I try to think of things to say
سعي ميکنم به چيزهايي که ميخوام بگم فکر کنم

Like a joke or a memory
مثل يه جک يا يه خاطره

But they don’t recognize me now, in the light of day
اما اونها الان ديگه منو تو روز روشن هم نميشناسن

تکرار کورس

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی