موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Addicted از Kelly Clarkson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2034 | ارسال توسط: آوریل 22, 2018
اجرای زنده Addicted از Kelly Clarkson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Kelly Clarkson – Addicted (AOL Music Live)


 (کیفیت 480 اجرای زنده)

(کیفیت 720 نسخه کلیپ)


It’s like you’re a drug
انگار تو یه موادی

It’s like you’re a demon I can’t face down
انگار تو یه شیطانی که نمیتونم شکستش بدم

It’s like I’m stuck
انگار گیر کردم

It’s like I’m running from you all the time
انگار دارم همیشه ازت فرار میکنم

And I know I let you have all the power
و میدونم که میذارم تو همه ی قدرت رو داشته باشی.

It’s like the only company I seek is misery all around
انگار تنها همراهی که دنبالش میگشتم بدبختی و بیچارگیه

It’s like you’re a leech
انگار تو یه زالو ای

Sucking the life from me It’s like I can’t breathe
که زندگی و جونم رو از درونم میمکی ،انگار نمیتونم نفس بکشم

Without you inside of me
بدون تو درونم

And I know I let you have all the power
و میدونم که میذارم تو همه ی قدرت رو داشته باشی

And I realize I’m never gonna quit you over time
و میفهمم که هیچوقت در گذر زمان بیخیالت نخواهم شد.

It’s like I can’t breathe
انگار نمیتونم نفس بکشم

It’s like I can’t see anything
انگار نمیتونم هیچی ببینم

Nothing but you
هیچی جز تو

I’m addicted to you
من بهت معتادم

It’s like I can’t think
انگار نمیتونم فکر کنم

Without you interrupting me
بدون این که تو مزاحم افکارم بشی

In my thoughts
توی افکارم

In my dreams
توی رویاهام

You’ve taken over me
تو کنترل منو به دست گرفتی

It’s like I’m not me
انگار من, خودم نیستم

It’s like I’m lost
انگار گم شده م

It’s like I’m giving up slowly
انگار دارم یواش یواش بیخیال میشم

It’s like you’re a ghost that’s haunting me
انگار تو یه روحی که داری منو تسخیر میکنی

Leave me alone
تنهام بذار

And I know these voices in my head
و من میدونم این صداهای توی ذهنم

Are mine alone
فقط مال من ان

And I know I’ll never change my ways
و میدونم که من هیچوقت راه و روشمو تغییر نمیدم

If I don’t give you up now
اگه الان بیخیالت نشم

It’s like I can’t breathe It’s like I can’t see anything
انگار نمیتونم نفس بکشم انگار نمیتونم هیچی ببینم

Nothing but you
هیچی جز تو

I’m addicted to you
من بهت معتادم

It’s like I can’t think
انگار نمیتونم فکر کنم

Without you interrupting me
بدون این که تو مزاحم افکارم بشی

In my thoughts
توی افکارم

In my dreams
توی رویاهام

You’ve taken over me
تو کنترل منو به دست گرفتی

It’s like I’m not me
انگار من, خودم نیستم

I’m hooked on you، I need a fix
من معتادت شدم، به تعمیر احتیاج دارم

I can’t take it Just one more hit
نمیتونم تحملش کنم،فقط یه ضربه ی دیگه

I promise I can deal with it I’ll handle it, quit it
قول میدم که میتونم از بربیام از پسش برمیام, تمومش میکنم

Just one more time Then that’s it
فقط یه بار دیگه ،بعد دیگه همینه

Just a little bit more to get me through this
فقط یه ذره دیگه تا من به آخر این ماجرا برسم

I’m hooked on you، I need a fix
من معتادت شدم، به تعمیر احتیاج دارم

I can’t take it Just one more hit
نمیتونم تحملش کنم،فقط یه ضربه ی دیگه

I promise I can deal with it I’ll handle it, quit it
قول میدم که میتونم از بربیام از پسش برمیام, تمومش میکنم

Just one more time Then that’s it
فقط یه بار دیگه ،بعد دیگه همینه

Just a little bit more to get me through this
فقط یه ذره دیگه تا من به آخر این ماجرا برسم

It’s like I can’t breathe
انگار نمیتونم نفس بکشم

It’s like I can’t see anything
انگار نمیتونم هیچی ببینم

Nothing but you
هیچی جز تو

I’m addicted to you
من بهت معتادم

It’s like I can’t think
انگار نمیتونم فکر کنم

Without you interrupting me
بدون این که تو مزاحم افکارم بشی

In my thoughts
توی افکارم

In my dreams
توی رویاهام

You’ve taken over me
تو کنترل منو به دست گرفتی

It’s like I’m not me
انگار من, خودم نیستم

کامنت ها