موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده گروه Anathema بنام Flying با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4787 | ارسال توسط: ژانویه 3, 2017
اجرای زنده گروه Anathema بنام Flying با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Anathema – Flying (Live)

Started a search to no avail
جستجوي بي فايده اي آغاز شد

A light that shines behind the veil trying to find it
نوري از پشت پرده مي درخشد سعي مي کنم آنرا بيابم

And all around us everywhere
و در اطرافمان، در همه جا

Is all that we could ever share if only we could see it
اين تنها چيزيست که ميتوانيم به اشتراک بگذاريم، اگرفقط بتوانبم آنرا ببينيم

Feel there’s truth that’s beyond me
احساس کن ، اين حقيقت است که فراتر از من وجود دارد

Life ever changing weaving destiny
زندگي هميشه بافت سرنوشت را تغيير ميدهد

And it feels like I’m flying above you
و اين احساس رو داره که گويي بر فرازت پرواز مي کنم

Dream that I’m dying to find the truth
در رويا هايم مي بينم که براي پيدا کردن حقيقت خودم را به آب و آتش مي زنم

Seems like your trying to bring me down
به نظر مي آيد ميخواهي منو به پايين بکشي

Back down to earth back down to earth
به زمين برگردوني، به زمين برگردوني

Layers of dust and yesterdays
لايه هاي گرد و غبار و روزهاي گذشته

Shadows fading in the haze of what I couldn’t say
سايه هاي محو شدن در ابهام انچه که نميتوانستم بيان کنم

And though I said my hands were tied
و گرچه گفتم دستانم بسته بود

Times have changed and now I find I’m free for the first time
زمان تغيير کرده و من يافتم حال براي اولين بار آزادم

Feel so close to everything now
و حال احساس مي کنم که به همه چيز نزديکم

Strange how life makes sense in time now
اکنون چقدر زندگي حس و حال غريبي ايجاد ميکند

And it feels like I’m flying above you
و اين احساس رو داره که گويي بر فرازت پرواز مي کنم

Dream that I’m dying to find the truth
در رويا هايم مي بينم که براي پيدا کردن حقيقت خود را به آب و آتش مي زنم

Seems like your trying to bring me down
به نظر مي آيد ميخواهي منو به پايين برگردوني

Back down to earth back down to earth
به زمين برگردوني ، به زمين برگردوني
Back down to earth back down to earth x2

کامنت ها