موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده آهنگ Whatever It Takes از Imagine Dragons با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5318 | ارسال توسط: ژوئن 1, 2017
اجرای زنده آهنگ Whatever It Takes از Imagine Dragons با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Imagine Dragons – Whatever It Takes


 👈 دانلود موزیک ویدیو رسمی


Falling too fast to prepare for this
خیلی زود شروع کردیم تا آماده بشیم

Tripping in the world could be dangerous
اشتباه کردن و به دام افتادن در دنیا میتونه خیلی خطرناک باشه

Everybody circling, it’s vulturous
همه مثل لاشخور دورت حلقه میزنن

Negative, nepotist
ضرر زدن ، قوم و خویش پرستی

Everybody waiting for the fall of man
همه منتظرن برای افتادن یک فرد

Everybody praying for the end of times
همه برای آخرالزمان دعا میکنن

Everybody hoping they could be the one
همه امیدوارن که کاش میتونستن همون یه نفر باشن

I was born to run, I was born for this
من به دنیا اومدم تا بدوم ، برای این به دنیا آمدم

Whip, whip
تازیانه ، شلاق

Run me like a race horse
منو مانند اسب مسابقه ای بدوان

Pull me like a ripcord
منو مانند یه طناب آزاد کننده بکش

Break me down and build me up
منو بشکن و بساز

I wanna be the slip, slip
من میخوام تکه کاغذی باشم

Word upon your lip, lip
لغتی فراتر از بیان

Letter that you rip, rip
نامه ای که می شکافی

Break me down and build me up
منو بشکن و بساز

Whatever it takes
بهاش هر چی که میخواد باشه

‘Cause I love the adrenaline in my veins
چون من آدرنالین درون رگ هام رو دوست دارم

I do whatever it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

‘Cause I love how it feels
when I break the chains
چون احساسی که شکستن زنجیر و طناب ها بم میده رو دوست دارم

I do whatever it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

You take me to the top
تو منو تا بالا میبری

I’m ready for whatever it takes
هرچی بهاش باشه من آماده ام

‘Cause I love the adrenaline in my veins
چون من آدرنالین درون رگ هام رو دوست دارم

I do what it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

Always had a fear of being typical
همیشه از این که خاص باشم میترسیدم

Looking at my body feeling miserable
به بدنم نگاه میکنم و احساس تیره بختی میکنم

Always hanging on to the visual
همیشه همین دید رو دارم

I wanna be invisible
من میخوام نامرئی باشم

Looking at my years like a martyrdom
به سال های عمرم مثل زجر به اعتقادم نگاه میکنم

Everybody needs to be a part of ’em
همه نیاز دارن که بخضی از اون باشن

Never be enough, I’m the prodigal son
هیچوقت کافی نیست ، من پسر ولخرجی هستم

I was born to run, I was born for this
من به دنیا اومدم تا بدوم ، برای این به دنیا آمدم

Whip, whip
تازیانه ، شلاق

Run me like a race horse
منو مانند اسب مسابقه ای بدوان

Pull me like a ripcord
منو مانند یه طناب آزاد کننده بکش

Break me down and build me up
منو بشکن و بساز

I wanna be the slip, slip
من میخوام تکه کاغذی باشم

Word upon your lip, lip
لغتی فراتر از بیان

Letter that you rip, rip
نامه ای که می شکافی

Break me down and build me up
منو بشکن و بساز

Whatever it takes
بهاش هر چی که میخواد باشه

‘Cause I love the adrenaline in my veins
چون من آدرنالین درون رگ هام رو دوست دارم

I do whatever it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

‘Cause I love how it feels
when I break the chains
چون احساسی که شکستن زنجیر و طناب ها بم میده رو دوست دارم

I do whatever it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

You take me to the top
تو منو تا بالا میبری

I’m ready for whatever it takes
هرچی بهاش باشه من آماده ام

‘Cause I love the adrenaline in my veins
چون من آدرنالین درون رگ هام رو دوست دارم

I do what it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

I’m hypocritical, egotistical
من آدم ریاکار و خودپسندی ام

Don’t wanna be the
parenthetical, hypothetical
نمیخوام برپایه خیال باشم

Working onto something that
I’m proud of, out of the box
روی چیزی که بش افتخار میکنم کار میکنم ، خارج از محدوده

An epoxy to the world and the
vision we’ve lost
یک رنگی بر جهان و دیدی که از دست دادیم

I’m an apostrophe
من یه حرف اختصارم

I’m just a symbol to remind
you that there’s more to see
من یه نمادم که فقط بت یادآوری کنم چیزای بیشتری برای دیدن هست

I’m just a product of the
system, a catastrophe
من فقط یه محصول ساخته شده از سیستم هستم ، یه مصیبت

And yet a masterpiece, and yet
I’m half-diseased
و هنوز یه شاهکارم ، و هنوز کامل بیمار نیستم

And when I am deceased
و وقتی که مردم

At least I go down to the
grave and die happily
حداقل با خوشحالی به قبر میرم

Leave the body of my soul to
be a part of me
بدنم رو از روحم جدا کنید تا بخشی از من باشه

I do what it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

Whatever it takes
بهاش هر چی که میخواد باشه

‘Cause I love the adrenaline in my veins
چون من آدرنالین درون رگ هام رو دوست دارم

I do whatever it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

‘Cause I love how it feels
when I break the chains
چون احساسی که شکستن زنجیر و طناب ها بم میده رو دوست دارم

Whatever it takes
بهاش هر چی که میخواد باشه

You take me to the top
تو منو تا بالا میبری

I’m ready for whatever it takes
هرچی بهاش باشه من آماده ام

‘Cause I love the adrenaline in my veins
چون من آدرنالین درون رگ هام رو دوست دارم

I do what it takes
هرچی بهاش باشه من انجام میدم

35+
کامنت ها
+ +