موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

ویدیو کلیپ Monica and Chandler – Say You Wont Let Go با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 387 | ارسال توسط: نوامبر 12, 2020
ویدیو کلیپ Monica and Chandler – Say You Wont Let Go با زیرنویس فارسی و انگلیسی

ویدیو کلیپ Monica and Chandler – Say You Wont Let Go با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Monica and Chandler – Say You Wont Let Go


👈 تماشا و دانلود موزیک ویدیو رسمی جیمز آرتور


I met you in the dark‚ you lit me up
تو رو در تاریکی ملاقات کردم و تو بهم روشنی بخشیدی

You made me feel as though
I was enough
باعث شدی حس کنم به اندازه کافی مناسب بودم

We danced the night away‚
we drank too much
تمام شب رو رقصیدیم و زیادی مست کردیم

I held your hair back when
من موهات رو کنار زدم

You were throwing up
وقتی داشتی بالا میاوردی

Then you smiled over your shoulder
بعدش از روی شونه ات بهم لبخند زدی

For a minute‚ I was stone cold sober
برای یه دقیقه کاملا هشیار(غیر مست)شدم

I pulled you closer to my chest
من تو رو نزدیک سینه ام نگه داشتم

And you asked me to stay over
و تو ازم خواستی که بمونم

I said‚ I already told ya
گفتم که قبلا بهت گفته بودم

I think that you should get some rest
فکر کنم باید یه کم استراحت کنی

I knew I loved you then
همون موقع میدونستم که عاشقتم

But You had never know
ولی تو روحتم خبر نداشت

′Cause I played it cool when
I was scared of letting go
چون من خیلی خونسرد رفتار میکردم وقتی که میترسیدم از دستت بدم

I know I needed you
میدونم بهت نیاز داشتم

But I never showed
ولی هرگز بروزش ندادم

But I wanna stay with you until
We are grey and old
ولی میخوام تا وقتی موهامون سفید شه و پیر شیم پیشت بمونم

Just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی

Just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی

I will wake you up with
some breakfast in bed
من تو رو با صبحونه ی تو رخت خواب بیدار میکنم

I will bring you coffee with
a kiss on your head
برات قهوه میارم با یه بوسه روی پیشونیت

And I will take the kids to school
و بچه ها رو میبرم مدرسه

Wave them goodbye
موقع خدا حافظی باهاشون دست تکون بده

And I will thank my lucky
stars for that night
و من از ستاره شانسشم بابت اون شب تشکر میکنم

When you looked over your shoulder
وقتی از روی شونه ات بهم نگاه کردی

For a minute‚ I forget that I am older
برای یه دقیقه یادم رفت که پیرتر شدم

I wanna dance with you right now
میخوام همین الان با تو برقصم

Oh‚ and you look as beautiful as ever
تو مثل همیشه زیبایی

And I swear that everyday
you′ll get better
به خدا که تو هر روز از قبل بهتر میشی

You make me feel this way somehow
یه جورایی باعث میشی همچین حسی داشته باشم

I am so in love with you
من خیلی عاشقتم

And I hope you know
و امیدوارم اینو بدونی

Darling your love is more than
worth it is weight in gold
عزیزم عشق تو خیلی بیشتر از طلا می ارزه

We′ve come so far my dear
ما خیلی پیش اومدیم عزیزم

Look how we′ve grown
ببین چقدر رشد کردیم

And I wanna stay with you until
We are grey and old
میخوام تا وقتی موهامون سفید شه و پیر شیم پیشت بمونم

Just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی

Just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی

I wanna live with you
من میخوام باهات زندگی کنم

Even when We are ghosts
حتی وقتی تبدیل به روح شدیم(بعد از مرگ)ا

′Cause you were always there for
me when I needed you most
چون تو همیشه پیشم بودی وقتی که بیشتر از همیشه بهت نیاز داشتم

I am gona love you till
من عاشقت میمونم تا وقتی که

My lungs give out
ریه هام از کار بیوفته

I promise till death we
part like in our vows
قول میدم تا این که مرگ ما رو مثل سوگند ازدواج از هم جدا کنه

So I wrote this song for you‚
now everybody knows
واسه همینم این آهنگو برات نوشتم؛ حالا دیگه همه میدونن

′Cause now It is just you and
me till We are grey and old
چون الان فقط منو تو هستیم تا وقتی موهامون سفید شه و پیر شیم

Just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی

Just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی

Just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی

Oh‚ just say you won′t let go
فقط بهم بگو که ترکم نمیکنی


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

19+
کامنت ها