موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Whenever, Wherever از Shakira با زیرنویس فارسی و انگلیسی
122+
480p
دفعات اجرا شده: 16784 | ارسال توسط: دسامبر 6, 2017
موزیک ویدیو Whenever, Wherever از Shakira با زیرنویس فارسی و انگلیسی

 Shakira – Suerte (Whenever, Wherever)

Lucky you were born that far away
خوش به حالت که این قدر دور به دنیا اومدی

So we could both make fun of distance
پس ما می توانیم به فاصله ها بخندیم

Lucky that I love a foreign land for
خوشحالم که من عاشق سرزمینی غریبم

The lucky fact of your existence
این حقیقت، شانس وجود تو هستش

Baby I would climb the Andes solely
عزیزم حاضرم از قله اندس بالا برم

To count the freckles on your body
تا فقط بتونم لک های بدنت رو بشمرم

Never could imagine there were only
هرگز تصورش را نمی کردم که

Ten million ways to love somebody
ده میلیون راه برای دوست داشتن کسی وجود داشته باشه

Le do, lo le, lo le
له رو له له لو له له رو له له لو له

Le do, lo le, lo le
له رو له له لو له له رو له له لو له

Can’t you see?
مگه نمیبینی که……

I’m at your feet!
من به دنبالتم

Whenever, wherever
هر زمان….هر زمان

We’re meant to be together
ما باید باهم باشیم

I’ll be there and you’ll be near
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من

And that’s the deal my dear
و این قول رو بهت میدم

There over, here under
اون بالاها…..یا این پایینا

You’ll never have to wonder
هیچ وقت مجبور نیستی تعجب کنی

We can always play by ear
همیشه میتونیم با هم(این آهنگ رو بنوازیم)ه

But that’s the deal my dear
اما قرارمون همینه عزیزم

Lucky that my li**s not only mumble
خوشانسم که من با این لب**م زیاد حرف نمیزنم

They spill ki**es like a fountain
چون اونها تنها فواره ای رو از بو**ه ها برات می فرستن

Lucky that my br***ts are
small and hu****le
خوش شانسی که س*ی*ن*ه هایم کوچک ومتواضع هستن

So you don’t confuse them with mountains
و تو اونارو با کوه اشتباه نمی گیری

Lucky I have strong le***s like my m***er
خوش شانس ام که پاهای قوی مثل مادرم دارم

To run for cover when I need it
تا وقتی بهشون نیاز دارم مخفی بشم

And these two eyes are for no other
و این چشمهایی که جز تو برای هیچ کس دیگه ای نیست

The day you leave will cry a river
و روزی که ترکم می کنی مثل رودخانه گریه می کنند

Le do, lo le, lo le
له رو له له لو له له رو له له لو له

Le do, lo le, lo le
له رو له له لو له له رو له له لو له

At your feet
مگه نمی بینی

I’m at your feet!
من دنبالتم

Whenever, wherever
هر زمان….هر زمان

We’re meant to be together
ما باید باهم باشیم

I’ll be there and you’ll be near
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من

And that’s the deal my dear
و این قول رو بهت میدم

There over, here under
اون بالاها…..یا این پایینا

You’ll never have to wonder
هیچ وقت مجبور نیستی تعجب کنی
(هرگز شگفت زده نشو)

We can always play by ear
همیشه میتونیم با هم(این آهنگ رو بنوازیم)ه
(منظورش بازتاب صدای توی کوه)

But that’s the deal my dear
اما قرارمون همینه عزیزم
(ولی باید این قول رو به هم بدیم)

Le do, lo le, lo le
له رو له له لو له له رو له له لو له

Le do, lo le, lo le
له رو له له لو له له رو له له لو له

Think out loud
بلند فکر کن

Say it again
بازم تکرارش کن

Le do, lo le, lo le
له رو له له لو له له رو له له لو له

Tell me one more time
یه بار دیگه بهم بگو که

That you’ll live
که زندگی خواهی گرد

Lost in my eyes
مثل گمشده ای چشمام

Whenever, wherever
هر زمان….هر زمان

We’re meant to be together
ما باید باهم باشیم

I’ll be there and you’ll be near
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من

And that’s the deal my dear
و این قول رو بهت میدم

There over, here under
اون بالاها…..یا این پایینا

You’ve got me head over heels
مرا دیوانه وار خواهی دید

There’s nothing left to fear
دیگر چیزی برای ترس وجود نداره

If you really feel the way I feel
اگر همونطور احساس کنی که من احساسش می کنم

Whenever, wherever
هر زمان….هر زمان

We’re meant to be together
ما باید باهم باشیم

I’ll be there and you’ll be near
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من

And that’s the deal my dear
و این قول رو بهت میدم

There over, here under
اون بالاها…..یا این پایینا

You’ve got me head over heels
مرا دیوانه وار خواهی دید

There’s nothing left to fear
دیگر چیزی برای ترس وجود نداره

If you really feel the way I feel
اگر همونطور احساس کنی که من احساسش می کنم

122+
کامنت ها
+ +