موزیک ویدیو Rita Ora ft. Tinie Tempah بنام R.I.P با زیرنویس

دانلود موزیک ویدیو Rita Ora ft. Tinie Tempah بنام  R.I.P با زیرنویس

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم داد.

R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over, baby she’s over
‎روزهاي اون تموم شدن.عزيزم اون تموم شده.

I decided to give you all of me
‎تصميم گرفتم که تمام خودم رو بهت بدم

Baby come closer, baby come closer
‎عزيزم بيا جلوتر،بيا جلوتر عزيزم

[Tinie Tempah]

S*** senorita, I feel your aura
‎خانم جذاب،عطرت رو حس ميکنم

Jump out that new motor
از موتورت بپر پايين

Get in my flying saucer
سوار بشقاب پرنده ي من شو

I’ll make you call me daddy
‎کاري ميکنم بهم بگي بابايي

Even though you ain’t my daughter
‎حتي با اينکه دخترم هم نيستي

Baby I ain’t talking books
‎عزيزم راجه به کتاب‌ها حرف نميزنم

When I say that I can take you across the borders
‎وقتي ميگم ميتونم ببرمت اون طرف مرزها

I’m young and free, I’m London G
‎جوونم و آزاد،……من لندن ام……..

I’m tongue in cheek
شوخي ميکنم

So baby give me some time to drink
‎پس عزيزم يه مهلتي بهم بده تا مشروب بخورم

Slow and steady for me
‎آروم و ثابت براي من

Go on like a jezzy for me
‎مثل جزي(يه رپر هست).براي من ادامه بده

And say the words soon as you’re ready for me
‎و به محض اينکه آماده بودي،کلمات رو بهم بگو

[Rita Ora]

I’m ready for ya
‎آماده ام برات

Hit ’em all, switch it up
‎همشون و بزن،روشنش کن.

Put ’em on, zip it up
‎بپوششون،زيپشون رو ببند

Let my perfume, soak into your sweater
‎بزار عطر من توي عرقگير تو رسوخ کنه.

Say you’ll be here soon, sooner the better
‎بگو زودي اينجا خواهي بود،هرچه زودتر بهتر

No option for, you saying no
‎هيچ گزينه اي برات نيست که بگي نه

I run this game, just play a role
‎من اين بازي رو ميگردونم.فقط يه نقش رو بازي کن

Follow my lead, what you waiting for?
‎فرمان منو پيروي کن،منتظر چي هستي.

Thought it over and decided tonight is your night
‎با اينکه تموم شده و تصميم گرفتم، امشب مال توست

[Pre-Chorus] Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟

[Chorus] R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over, baby she’s over
‎روزهاي اون تموم شدن.عزيزم اون تموم شده.

I decided to give you all of me
‎تصميم گرفتم که تمام خودم رو بهت بدم

Baby come closer, baby come closer
‎عزيزم بيا جلوتر،من براي تو آماده ام.

[Rita Ora] Nothing on, I strut around
چيزي تنم نيست و خرامان راه ميرم

I do it big, I shut it down
‎بزرگ انجامش ميدم،من ميبندمش

I wonder if you’ll be able to handle me
‎در عجبم اگه بتوني منو تحمل کني.

Mental pictures, no cameras please
‎تصاوير ذهني،هيچ دوربيني نباشه لطفا

[Pre-Chorus] Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟

[Chorus] R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over, baby she’s over
‎روزهاي اون تموم شدن.عزيزم اون تموم شده.

I decided to give you all of me
‎تصميم گرفتم که تمام خودم رو بهت بدم

Baby come closer, baby come closer
‎عزيزم بيا جلوتر،بيا جلوتر عزيزم،من آماده ام براي تو.

[Bridge]

Yeah I hear you talking
‎آره حرف زدنت رو مي شنوم

Don’t know who you trying to flatter
‎نميدونم سعي داري کي و راضي کني

Got my mind made up (I, I, I’m ready for ya)
‎فکرامو کردم،من آماده ام براي تو

I’m in control, but with you being a man,
‎تحت کنترل ام،اما با تو يه مرد بودن

You don’t seem to understand (I, I, I’m ready for ya)
‎بنظر نميرسه متوجه باشي،
I, I, I’m ready for ya
‎من براي تو آماده ام
I, I, I’m ready for ya
‎من برات آماده ام

So keep thinking you the man
‎پس اي مرد به فکر کردن ادامه بده

Cause it’s all part of my plan
‎چون تمامش جزئي از نقشه ي منه.

I, I, I’m ready for ya
‎برات آماده ام.

re-Chorus]

Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟

[Outro] R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over…
‎روزهاي اون تموم شدن

اشتراک گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *