موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو No Roots از Alice Merton با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 59 | ارسال توسط: ژانویه 9, 2021
موزیک ویدیو No Roots از Alice Merton با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو No Roots از Alice Merton با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ آلیس در بچگی 11 بار نقل مکان کرده و در 4 کشور زندگی کرده و این آهنگ داستان زندگی خودشه که خودش رو متعلق به هیچ هویت و ملیت یا کشوری نمیبینه.
آلیس در آلمان با یه مادر آلمانی و یه پدر ایرلندی به دنیا اومده و در کانادا بزرگ شده و دوباره ی برای مدرسه یه مدت در آلمان و یه مدت در انگلیس بوده و در حال حاضر هم در برلین زندگی میکنه.


Alice Merton – No Roots

I like digging holes and hiding things inside them
دلم میخواد تو زمین سوراخ بکنم و یه چیزایی(خاطرات)رو توششون قایم کنم

When I grow old, I hope I won’t forget to find them
و وقتی یه کم پیرتر شدم امیدوارم یادم نره که پیداشون کنم
(مثل حیوونا که برای بعدِها غذا جمع میکنن منم خاطراتم رو گوشه کنار جمع میکنم)

‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night
چون من کلی خاطره دارم و مثل کولی ها در شب ها سفر میکنم

I build a home and wait for someone to tear it down
من خونه میسازم و منتظر میشم تا یکی خرابش کنه

Then pack it up in boxes, head for the next town running
بعدش خونه ام تو جعبه جمع میکنم و آماده میشم که برم به شهر بعدی

‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night
چون من کلی خاطره دارم و مثل کولی ها در شب ها سفر میکنم

And a thousand times I’ve
seen this road a thousand times
من این جاده رو هزار بار دیدم(سفر کردم)ا

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده
(همیشه در حال سفر هستم و هیچ خونه ای ندارم)

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

I like standing still but that’s just a wishful plan
دلم میخواد یه جا ثابت بمونم ولی این فقط یه برنامه ی آرزومندانه ست

Ask me where I come from, I’ll say a different land
هر بار ازم بپرسی اهل کجا هستم من هربار یه جواب متفاوت میدم

But I’ve got memories and travel like gypsies in the night
چون من کلی خاطره دارم و مثل کولی ها در شب ها سفر میکنم

I count gates and numbers, then play the guessing game
من خروجی ها و اعداد رو میشمار(تو فرودگاه و هواپیما)بعدش بازی فکری بازی میکنم

It’s just the place that changes, the rest is still the same
اینجا جایی که مدام در حال تغییره(هواپیما حرکت میکنه) ولی بقیه جاها ثبت هستن

But I’ve got memories and travel like gypsies in the night
چون من کلی خاطره دارم و مثل کولی ها در شب ها سفر میکنم

And a thousand times I’ve
seen this road a thousand times
من این جاده رو هزار بار دیدم(سفر کردم)ا

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

I like digging holes, hiding things inside them
دلم میخواد تو زمین سوراخ بکنم و یه چیزایی(خاطرات)رو توششون قایم کنم

When I grow old, I won’t forget to find them
و وقتی یه کم پیرتر شدم یادم نمیره که پیداشون کنم

I like digging holes, hiding things inside them
دلم میخواد تو زمین سوراخ بکنم و یه چیزایی(خاطرات)رو توششون قایم کنم

When I grow old, I won’t forget to find them
و وقتی یه کم پیرتر شدم یادم نمیره که پیداشون کنم

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

No roots
هیچ ریشه ای

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم

But my home was never on the ground
ولی خونه ی من هیچ وقت روی زمین نبوده

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

14+
کامنت ها