موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Mad Love از Sean Paul, David Guetta ft. Becky G با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4393 | ارسال توسط: آوریل 28, 2018
موزیک ویدیو Mad Love از Sean Paul, David Guetta ft. Becky G با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sean Paul, David Guetta – Mad Love ft. Becky G

Jiggle up yuh body
بدنتو تکون بده

Jiggle up yuh sinting
دیوونه وار برقص

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Love me like we ain′t never
let go (How you mean?)
جوری عاشقم باش که انگار هر گز جدا نمیشیم(منظورت چیه؟)

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Poco poco‚ muy‚ muy lento (Zeen!)
کم کم،زیاد،زیاد آهسته

Take your time and do it just like
we were in Jamaica or New
York (Woop‚ woop‚ woop‚ woop)
برام وقت بذار و جوری انجامش بده که انگار تو جامایکا یا نیویورک هستیم

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Love me‚ give me some mad love
عاشقم باش،دیوانه وار بهم عشق بورز

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Love me‚ give me some mad love
عاشقم باش،دیوانه وار بهم عشق بورز

Baby girl cau′ me lovin′
how your body fat
عزیزم استایل بدنتو دوست دارم

Gimme some a dat
بدنتو میخوام داشته باشم(میخوام باهات س*ک*س داشته باشم)

Lovin′ how your booty pop
when the beat drop
عاشق مدلی هستم که وقتی آهنگ اوج میگیره ک*و*نت رو میلرزونی

Come in my baby when
you do it is a wrap
بیا تو عزیزم وقتی میخوای بذاری باهات باشم

Love the energy when you
(fling it up back)
عاشق انرژیمون هستم وقتی (س*ک*س بی بند بار داریم)

Steppin′ in gyal you pepparin′‚
you (ever look hot)
عزیزم بیا اینجا تو خیلی جدابی

Epic win (gyal‚ you know
say you never yet flop)
برد افسانه ای(عزیزم،تو میگی که هیچ وقت س*ک*س بی بند و بار نداشتی)

I know I see weh mi wah fi attack
میدونم که میخوام به کی رو به دست بیارم

Mi eye deh ′pon she‚ precise and exact
چشمم همش دنبالشه ,دقیق و مو به مو

Good lord‚ girl‚ yuh
going so hard (Woo)
خدایا،این دختر خیلی سخت میگیره

Girl your legs look the best when
I am spreadin′ the two apart
عزیزم پاهات وقتی از هم بازن بهترین ظاهر خودشونو دارن

Oh‚ yeah yeah yeah

Good lord‚ why you going
so hard? (Do it‚ girl)
خدایا،چرا انقدر سخت میگیری؟(انجامش بده عزیرم)

Boy‚ I am tryna to be good but
You are making me be so bad
پسر،من دارم سعی میکنم خوب باشم ولی تو باعث میشی که دختر بدی بشم

Bidi‚ bang‚ bang‚ bang

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Love me like we ain′t never
let go (How you mean?)
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش(منظورت چیه؟)

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Poco poco‚ muy‚ muy lento (Zeen!)
کم کم،زیاد،زیاد آهسته

Take your time and do it just like
we were in Jamaica or New
York (Woop‚ woop‚ woop‚ woop)
برام وقت بذار و جوری انجامش بده که انگار تو جامایکا یا نیویورک هستیم

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Love me‚ give me some mad love
عاشقم باش،دیوانه وار بهم عشق بورز

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Love me‚ give me some
mad love (Bidi bang)
عاشقم باش،دیوانه وار بهم عشق بورز

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
(Woop‚ woop‚ woop‚ woop)
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Love me‚ give me some mad love
(Bidi‚ bang‚ bang‚ bang)
عاشقم باش،دیوانه وار بهم عشق بورز

Spin like a propeller you a da in ting
مثل یه پروانه هواپیما بچرخ(انگار که بخشی از پروانه ای)

Spin my girl‚ cau′ you
know how to swing
بچرخ عزیزم چون تو میدونی چه جوری تکون بدی

Jiggle up your body‚ Jiggle
up di sinting
بدنتو تکون بده،دیوونه وار برقص

Unquestionable you a run the sinting
مسلما تو دیونه ای

Stepping in‚ ′bout to get
it but you ever look hot
جلو میای،نزدیک رسیدنی،ولی خیلی جذاب به نظر میای

I am the queen‚ boy‚ you know
that you never yet flop
من ملکه ام،پسر،تو اینو میدونی که هیچوقت احمق نمیشی

Are yoy ready fi a night of loving
wid the stamina king?
برای یه شب پر از عشق با پادشاه قدرت آماده ای؟

Mi hear you body callin′
میشنوم که بدنت صدام میکنه

Good lord‚ girl‚ yuh
going so hard (Woo)
خدایا،این دختر خیلی سخت میگیره

Girl your legs look the best when
I am spreadin′ the two apart
عزیزم پاهات وقتی از هم بازن بهترین ظاهر خودشونو دارن

Oh‚ yeah yeah yeah

Good lord‚ why you going
so hard? (Do it‚ girl)
خدایا،چرا انقدر سخت میگیری؟(انجامش بده عزیرم)

Boy‚ I am tryna to be good but
You are making me be so bad
پسر،من دارم سعی میکنم خوب باشم ولی تو باعث میشی که دختر بدی بشم

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Love me like we ain′t never
let go (How you mean?)
جوری عاشقم باش که انگار هر گز جدا نمیشیم(منظورت چیه؟)

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Poco poco‚ muy‚ muy lento (Zeen!)
کم کم،زیاد،زیاد آهسته

Take your time and do it just like
we were in Jamaica or New
York (Woop‚ woop‚ woop‚ woop)
برام وقت بذار و جوری انجامش بده که انگار تو جامایکا یا نیویورک هستیم

Love me‚ love me like that
عاشقم باش،همینطوری عاشقم باش

Love me‚ give me some mad love
عاشقم باش،دیوانه وار بهم عشق بورز

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

Love me‚ give me some mad love
(Bidi‚ bang‚ bang‚ bang)
عاشقم باش،دیوانه وار بهم عشق بورز

Watch the tempo‚ watch the tempo
به بیت آهنگ توجه کن،به بیت آهنگ توجه کن

کامنت ها
  • ariana

    این اهنگ عالیه مرسی از ترجمتون

    2+
    • Saeed Avril

      1+