موزیک ویدیو Emeli Sande بنام Highs and Lows با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Emeli Sande بنام Highs and Lows
highs-and-lows

دانلود موزیک ویدیو Emeli Sande بنام Highs and Lows با زیرنویس فارسی و انگلیسی

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم

I’m talking ’bout the highs
من دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

I’m sticking by your side
من کنار تو هستم

No way I’m letting go
هیچ راهی نداره بزارم بری

I’m talking ’bout forever, baby
من دارم در مورد همیشگی شدن صحبت میکنم عزیزم

I’m giving you forever, baby, it’s yours
من تا همیشه خودم رو در اختیارت قرار میدم

I’m talking ’bout the highs
من دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

We don’t have a plan
ما نقشه ای نداریم

Just pack our bags and run as fast as we can
فقط وسایلمون رو جمع میکنیم و هر چی سریعتر فرار میکنیم

We hold the future in the palm of our hands
ما آینده رو کف دستمون نگه داشتیم

I know you hear me but do you understand?
میدونم که میشنوی چیزایی که میگم رو اما واقعا میفهمی؟

Yeah we’ve been making a scene
آره ما یک صحنه درست کردیم

I’ll keep on singing while you shake tamberine
در حالی که دایره زنگی (یک نوع وسیله نوازندگی) را تکون میدهی، من به خوندن ادامه میدم

Whether we’re broke, whether we’re living the dream
چه ما شکست بخوریم، چه تو رویا زندگی بکنیم

I see you laughing but you know what I mean
من میبینم که تو میخندی اما میدونی که منظورم چیه

I’m talking ’bout the highs
من دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

I’m sticking by your side
من کنارت هستم

No way I’m letting go
هیچ راهی نداره بزارم بری

I’m talking ’bout forever, baby
من دارم در مورد همیشگی شدن صحبت میکنم عزیزم

I’m giving you forever, baby, it’s yours
من تا همیشه خودم رو در اختیارت قرار میدم

I’m talking ’bout the highs
من دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

When we’re gray and we’re old
وقتی کهنه و پیر بشیم

And we run out of all the silver and gold
و وقتی که بی پول بشیم

Will you still wanna be my someone to hold?
هنوزم میخوای که من کسی باشم که باش باشی؟

See, I’d tell you but you already know
میبینی، من بت میگم ولی خودت از قبل میدونی

I’m talking ’bout the highs
من دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

I’m sticking by your side
من کنارت هستم

No way I’m letting go
هیچ راهی نداره بزارم بری

I’m talking ’bout forever, baby
من دارم در مورد همیشگی شدن صحبت میکنم

I’m giving you forever, baby, it’s yours
من تا همیشه خودم رو در اختیارت قرار میدم

I’m talking ’bout the highs
من دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

I’m certain that there’s no other
من مطمینم که کسی دیگه ای نیستش

It’s banging in my heart like thunder
این مثل رعد رو قلبم میکوبه

I know I was made to love you
من میدونم که ساخته شده ام تا تو را دوست داشته باشم

No way I’m letting go
هیچ راهی نداره بزارم بری

I’ll be there for the highs
من در فراز باهاتم

I’ll be there through the lows
من در نشیب باهاتم

I’m staying by your side
من در کنارت میمونم

No way I’m letting go
هیچ راهی نداره بزارم بری

I’m talking ’bout the highs
من دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

I’m sticking by your side
من کنارت هستم

No way I’m letting go
هیچ راهی نداره بزارم بری

I’m talking ’bout forever, baby
من دارم در مورد همیشه صحبت میکنم عزیزم

I’m giving you forever, baby, it’s yours
من تا همیشه خودم رو در اختیارت قرار میدم

I’m talking ’bout the highs
من دارم دارم در مورد فراز صحبت میکنم

I’m talking ’bout the lows
من دارم در مورد نشیب صحبت میکنم

اشتراک گذاری

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *