موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده If You Go Away از Dusty Springfield با زیرنویس فارسی و انگلیسی
17+
480p
دفعات اجرا شده: 1987 | ارسال توسط: آوریل 10, 2018
اجرای زنده If You Go Away از Dusty Springfield با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Dusty Springfield – If You Go Away


(برای دیدن و دانلود نسخه بازخوانی فرهاد مهراد اینجا کلیک کنید )


If you go away on this summer day
اگر در این روز تابستانی بروی

Then you might as well take the sun away
آنوقت ممکن است که خورشید را هم با خودت ببری

All the birds that flew in the summer sky
همه ی پرندگانی که در آسمان تابستانی پرواز میکردند

When our love was new and our hearts were high
زمانی که عشقمان تازه بود و قلب هایمان در اوج بودند

And the days were young and the nights were long
و روزها جوان و شب ها طولانی و بلند بودند

And the moon stood still for the night bird’s song
و ماه برای آواز مرغ شب بیدار بی حرکت می ایستاد

If you go away
اگر بروی

But if you stay I’ll make you a day
اما اگر بمانی برایت روزی خواهم ساخت

Like no day has been or will be again
که نه روزی شبیهش بوده و نه خواهد بود

we’ll ride on the rain We’ll sail the sun
ما روی باران خواهیم راند
ما خورشید را درمی نوردیم

We’ll talk to the trees and worship the wind
با درختان صحبت خواهیم کرد و باد را خواهیم پرستید

Then if you go I’ll understand
آنوقت اگر بروی من درک خواهم کرد

Leave me just enough love to hold my hand
فقط به اندازه ای برایم عشق باقی بگذار تا دستم را نگه دارد

If you go away
اگر بروی

Ne me quitte pas
ترکم نکن

Il faut oublier
تو نیاز داری که فراموش کنی

Tout peut s’oublier
همه چیز فراموش میشود

Qui s’enfuit déjà
که همین الان هم پرواز کرده و رفته است

Oublier le temps Des malentendus
زمانِ سوءتفاهم ها را فراموش کن

Et le temps perdu
و زمان گمشده را

A savoir comment
سعی میکنم که بدانم چطور

Oublier ces heures
آن ساعت ها را فراموش کنم

A coups de pourquoi
که گاهی با چراها ،کشته شد

Le coeur du bonheur
قلب خوشحالی

Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas
اگر بروی

But if you stay I’ll make you a night
اما اگر بمانی برایت شبی خواهم ساخت

Like no night has been or will be again
که نه شبی شبیهش بوده و نه خواهد بود

we’ll ride on the rain I’ll ride on your touch
ما روی باران خواهیم راند و روی لمس تو میرانم

I’ll talk to your eyes that I love so much
با چشمانت که شدیدا دوستشان دارم سخن خواهم گفت

Then if you go I’ll understand
آنوقت اگر بروی من درک خواهم کرد

Leave me just enough love to hold my hand
فقط به اندازه ای برایم عشق باقی بگذار تا دستم را نگه دارد

If you go away
اگر بروی

Ne me quitte pas
اگر بروی

If you go away
اگر بروی

If you go away as I know you must
اگر بروی, همانطور که میدانم باید بروی

There’ll be nothing left in this world to trust
هیچ چیزی در این دنیا باقی نمی ماند که بشود به آن اعتماد کرد

Just an empty room, full of empty space
تنها یک اتاق خالی, مملو از فضای خالی

Like the empty look I see on your face
مانند آن نگاه خالی و تهی ای که در چهره ات میبینم

Oh, I’d have been the shadow of your shadow
اوه, من سایه ی سایه ات میشدم

If it might have kept me by your side
اگر این میتوانست باعث شود که کنارت بمانم

If you go away, Ne me quitte pas, if you go away
اگر بروی

Please don’t go away
لطفا نرو

17+
کامنت ها
+ +