موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Cheers Darlin از Damien Rice با زیرنویس فارسی و انگلیسی
10+
480p
دفعات اجرا شده: 2292 | ارسال توسط: نوامبر 21, 2017
اجرای زنده Cheers Darlin از Damien Rice با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Damien Rice – Cheers Darlin

Cheers darlin’
به سلامتی عزیزم

Here’s to you and your lover boy
به سلامتی تو و معشوقت

Cheers darlin’
به سلامتی عزیزم

I got years to wait around for you
من سالها وقت دارم که همین دور و بر منتظرت بمونم

Cheers darlin’
به سلامتی عزیزم

I’ve got your wedding bells in my ear
صدای زنگ های عروسیت رو توی گوشم دارم (توی گوشم میپیچه)

Cheers darlin’
به سلامتی عزیزم

You give me three ci*es to smoke my tears away
تو به من سه تا س**گار دادی تا اشک هام رو دود کنم

And I die when you mention his name
و من میمیرم وقتی که تو اسم اونو به زبون میاری

And I lied, I should have ki*d you
و من دروغ گفتم, باید می*مت

When we were running in the rain
وقتی که داشتیم توی بارون میدویدیم

What am I darlin’?
من چی ام عزیزم؟

A whisper in your ear?
یه زمزمه توی گوشت؟

A piece of your cake?
یه تیکه از کیکت؟

What am I, darlin?
من چی ام,عزیزم؟

The boy you can fear?
پسری که میتونی ازش بترسی؟

Or your biggest mistake?
یا بزرگ ترین اشتباهت؟

Cheers darlin’
به سلامتی عزیزم

Here’s to you and your lover man
به سلامتی تو و مردت

Cheers darlin’
به سلامتی عزیزم

I just hang around and eat from a can
من فقط همین اطراف میچرخم و از یه قوطی کنسرو غذا میخورم

Cheers darlin’
به سلامتی عزیزم

I got a ribbon of green on my guitar
من یه روبان سبز روی گیتارم دارم

Cheers
به سلامتی

I got a beauty queen
من یه ملکه ی زیبایی دارم

To sit not very far from me
که خیلی دور ازم نمیشینه

I die when he comes around
من میمیرم وقتی که اون میاد این طرفا

To take you home
تا تو رو به خونه ببره

I’m too shy
من خیلی خجالتی ام

I should have ki*d you when we were alone
باید اون موقع که تنها بودیم می**دمت

What am I darlin’?
من چی ام عزیزم؟

A whisper in your ear?
یه زمزمه توی گوشت؟

A piece of your cake?
یه تیکه از کیکت؟

What am I, darlin?
من چی ام عزیزم؟

The boy you can fear?
پسری که میتونی ازش بترسی؟

Or your biggest mistake?
یا بزرگ ترین اشتباهت؟

Oh what am I? What am I darlin’?
اوه من چی ام؟ من چی ام عزیزم؟

your lover boy
معشوقت

What am I darlin’?

من چی ام عزیزم؟

I got years to wait…
من سالها وقت دارم که منتظر بمونم…

10+
کامنت ها
+ +