موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو The One That Got Away از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 11579 | ارسال توسط: فوریه 10, 2018
موزیک ویدیو The One That Got Away از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Katy Perry – The One That Got Away

Summer after high school when
we first met
تابستون بعد از پایان دبیرستان بود که اولین بار همو دیدیم

We made out in your Mustang to Radiohead
توی موستانگت با اهنگ گروه “رادیو هید”عشقمون رو جدی کردیم
(همو بوسیدیم یا بغل کردیم یا…)

And on my 18th birthday we got
matching tattoos
توی تولد 18 سالگیم با هم تتو هماهنگ کردیم(تتوی دوشکل مشابه باهم…یا اینکه نصف یه شکل رو بدن یکیشون نصفش روی بدن اونیکی)

Used to steal your parents’
liquor and climb to the roof
عادت داشتیم از مادر پدرت مشروب کش بریم(چون به سن قانونی الکل خوردن نرسیده بودن) و از پشت بوم بالا بریم

Talk about our future like we had a clue
جوری از آینده امون حرف میزدیم که انگار یه سرنخی از اونچه قراره اتفاق بیافته داریم

Never planned that one day I’d
be losing you
هیچوقت برای از دست دانت برنامه ریزی نکرده بودم

In another life I would be your girl
توی زندگیه بعدی تنها دوست دخترت میشم….

We keep all our promises, be
us against the world
(توی اون زندگی)به تمام قولامون عمل می کنیم و تک و تنها جلوی کل دنیا وایمیستیم

And in other life I would make you stay
و توی زندگی بعدی یه کاری می کنم وایستی

So I don’t have to say you
were the one that got away
اونوقت مجبور نیستم بگم که تو کسی بودی که عشقمونو ول کردی و گذاشتی رفتی

The one that got away!
کسی که عشقمونو ول کرد…

I was June and you were my Johnny Cash
من “جون” بودم و تو “جانی کش”(یه داستان)

Never one without the other,
we made a pact
عهد بستیم که بدون هم نباشیم

Sometimes when I miss you, I
put those records on, (whoa)
بعضی اوقات وقتی دلم برات تنگ میشه صداهای ضبط شدمونو گوش می کنم

Someone said you had your tattoo removed
یکی گفتش که اوت تتو رو هم پاک کردی

Saw you downtown singing the blues
دیدمت که پایین شهر داشتی اهنگ “بلوز”می خوندی(سبک امیر تتلو، یه شاخه ی خیلی غمگین از جاز)

It’s time to face the music,
I’m no longer your muse
وقتشه که با اهنگت رو به رو شم…اهنگی که برای سرودنش از من الهام نگرفتی و دیگه مال من نیست

In another life I would be your girl
توی زندگیه بعدی تنها دوست دخترت میشم….

We keep all our promises, be
us against the world
(توی اون زندگی)به تمام قولامون عمل می کنیم و تک و تنها جلوی کل دنیا وایمیستیم

And in another life, I would
make you stay
و توی زندگی بعدی یه کاری می کنم وایستی

So I don’t have to say you
were the one that got away
اونوقت مجبور نیستم بگم که تو کسی بودی که عشقمونو ول کردی و گذاشتی رفتی

The one that got away
کسی که گذاشت رفت

The o-o-o-o-one
اونی که

The o-o-o-o-one
اونی که

The o-o-o-o-one
اونی که

The one that got away
اونی که گذاشت رفت

All this money can’t buy me a
time machine, (Nooooo)
با تمام این پولی که دارم نمیتونم یه ماشین زمان بخرم

Can’t replace you with a
million rings, (Nooooo)
نمی تونم جاتو با میلیون ها حلقه پر کنم

I should’ve told you what you
meant to me, (whoa)
باید بهت می گفتم که چه ارزشی برام داری

‘Cause now I pay the price
چون الان خودم دارم عواقبشو متحمل میشم

In another life I would be your girl
توی زندگیه بعدی تنها دوست دخترت میشم….

We keep all our promises, be
us against the world
(توی اون زندگی)به تمام قولامون عمل می کنیم و تک و تنها جلوی کل دنیا وایمیستیم

And in another life, I would
make you stay
و توی زندگی بعدی یه کاری می کنم وایستی

So I don’t have to say you
were the one that got away
اونوقت مجبور نیستم بگم که تو کسی بودی که عشقمونو ول کردی و گذاشتی رفتی

The one that got away
اونی که گذاشت رفت

The o-o-o-o-one
اونی که

The o-o-o-o-one
اونی که

The o-o-o-o-one
اونی که

And in another life I would
make you stay
و توی زندگی بعدی یه کاری می کنم وایستی

So I don’t have to say you
were the one that got away
اونوقت مجبور نیستم بگم که تو کسی بودی که عشقمونو ول کردی و گذاشتی رفتی

The one that got away!
اونی که گذاشت رفت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️