موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Dance With Somebody از Bebe Rexha با زیر نویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 9187 | ارسال توسط: جولای 14, 2017
موزیک ویدیو Dance With Somebody از Bebe Rexha با زیر نویس فارسی و انگلیسی

Bebe Rexha – The Way I Are (Dance With Somebody) feat. Lil Wayne

I’m sorry, I’m not the most pretty
متاسفم که خيلي جذاب نيستم

I’ll never ever sing like Whitney
من هيچوقت مثل ويتني اهنگ نميخونم

Ooh, but I still wanna dance with somebody (Tunechi)
اما هنوز دلم ميخواد با يکي برقصم

So lets let our hearts bleed, ’til they turn to rust
پس بيا تا زماني که ديگه پير و نابود شيم،عاشق باشيم

Gonna live it up, ’cause it’s dangerous
من که ميخوام اينطور زندگي ميکنم،چون خطرناکه

No, I don’t wanna play the part (Amen)
نه،نميخوام نقش بازي کنم

I just wanna dance with somebody (Amen)
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody (yeah)
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

It could be anybody, tell me, are you that somebody?
اين شخص ميتونه هر کسي باشه،بهم بگو،تو اون شخصي؟

Don’t matter who you are, just love me the way I are
مهم نيست کي هستي،فقط اوني که هستم رو دوست داشته باش

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

But I could never ever dance like Bobby
ولي هيچوقت نميتونم مثل بابي برقصم

You can dance, I’ma watch your body
تو ميتوني برقصي و من نگات کنم

I just wanna stand right behind it
ميخوام پشت سرت بايستم

I just want a chance with somebody
dance like Bobby
فقط ميخوام يه فرصت داشته باشم تا بتونم با يکي مثل بابي برقصم

Pop a couple xans with somebody
يکم مشروب با يکي بخورم

Every time she dance it’s exciting
هرموقع که او ميرقصه،هيجان انگيزه

Throw a bunch of bands Arms I get tired
يکم دستبند پرتاب ميکنم و خسته ميشم

I’m the God I just want a goddess
من خدا هستم، فقط يک الهه مي خواهم

Gotta use a bedroom for a closet
از اتاقم به عنوان يک پستو استفاده ميکنم

Got a whole bedroom, on the private
يک تخت کامل خصوصي دارم

I know her body inside, out science
تمام بدنش رو از داخل و خارج ميشناسم

Kiss both boobs right before I sign ’em
قبل از اينکه امضاش کنم،ميبوسمش

Can’t dance but kinda grind ’em
نميتونم برقصم اما يه جورايي ميتونم اذيتشون کنم

Yeah, I be right behind her, spyin’ on
اره،درست پشت سرش خواهم بود،تعقيبش خواهم کرد

We can turn this dance floor to a island
ميتونيم اين زمين رقص رو به يک جزيره تبديل کنيم

I just wanna dance with somebody (Mula)
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

It could be anybody, tell me, are you that somebody? (Tunechi)
اين شخص ميتونه هر کسي باشه،بهم بگو تو اين شخص هستي؟

Don’t matter who you are, just love me the way I are
مهم نيستي کي هستي،فقط همون چيزي که هستم رو دوست داشته باش

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

Bloody noses, speeding cars
بيني هاي خونين، اتومبيل هاي سرعتي

Lethal doses, desperate hearts
دوزهای مرگبار، دلهای ناامید کننده

Roll it up ’cause we so ill
اينارو جمع کنيد،چون خيلي مريضيم

Heaven knows we love the thrill
بهشت ميدونه ما هيجان را دوست داريم

No, I don’t wanna play the part
نه نميخوام نقش بازي کنم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody (Mula)
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

It could be anybody, tell me, are you that somebody? (Tunechi)
اين شخص ميتونه هر کسي باشه،بهم بگو تو اون شخصي؟

Don’t matter who you are, just love me the way I are
مهم نيست کي هستي،فقط هميني که هستم رو دوست داشته باش

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

It could be anybody, tell me, are you that somebody?
اين شخص ميتونه هر کسي باشه،بهم بگو تو اون شخصي؟

Don’t matter who you are, just love me the way I are
مهم نيست کي هستي،فقط هميني که هستم رو دوست داشته باش

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

I just wanna dance with somebody
فقط ميخوام با يکي برقصم

کامنت ها

سرور دانلود به دلیل انتقال در حال حاضر قطع می باشد

با تشکر از صبر و شکیبایی شما همراهان سابریکا

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️