موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Youre My Heart Youre My Soul از Modern Talking با زیرنویس فارسی و انگلیسی
Plays : 531 | Date added : اکتبر 26, 2017
موزیک ویدیو Youre My Heart Youre My Soul از Modern Talking با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Modern Talking – Youre My Heart Youre My Soul

Deep in my heart – there’s a fire –
a burning heart
در اعماق قلبم یه آتیش وجود داره – یه قلب سوزان

Deep in my heart – there’s desire –
for a start
در اعماق قلبم یه خواستن و میل شدید وجود داره برای آغاز کردن

l’m dying in emotion
دارم توی احساسات میمیرم

lt’s my world in fantasy
این دنیای فانتزی منه

l’m living in my, living in my dreams
دارم توی رویاهام زندگی میکنم

You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

l’ll keep it shining everywhere l go
من این عشق رو هرجا که برم درخشان نگه میدارم

You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

l’ll be holding you forever
من تو رو برای همیشه در آغوش خواهم گرفت

Stay with you together
با هم میمونیم

Your my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

Yeah, l’m feeling that our love will grow
آره,من احساس میکنم که عشقمون رشد خواهد کرد

You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

That’s the only thing l really know
این تنها چیزیه که واقعا میدونم

Let’s close the door
and believe my burning heart
بیا در رو ببندیم
و قلب سوزان من رو باور کن

Feeling alright come on
open up your heart
احساس خوبی داشته باش زود باش
قلبت رو باز کن

Keep the candles burning
بذار شمع ها بسوزن

Let your body melt in mine
بذار بدنت توی بدن من ذوب بشه

l’m living in my, living in my dreams
دارم توی رویاهام زندگی میکنم

You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

l’ll keep it shining everywhere l go
من این عشق رو هرجا که برم درخشان نگه میدارم

You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

l’ll be holding you forever
من تو رو برای همیشه در آغوش خواهم گرفت

Stay with you together
با هم میمونیم

Your my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

Yeah, l’m feeling that our love will grow
آره,من احساس میکنم که عشقمون رشد خواهد کرد

You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

That’s the only thing l really know
این تنها چیزیه که واقعا میدونم

Your my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

Yeah, l’m feeling that our love will grow
آره,من احساس میکنم که عشقمون رشد خواهد کرد

You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

That’s the only thing l really know
این تنها چیزیه که واقعا میدونم

Your my heart, you’re my soul
تو قلب منی,تو روح منی

Yeah, l’m feeling that our love will grow
آره,من احساس میکنم که عشقمون رشد خواهد کرد

Comments