موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو That’s My Name از Akcent با زیرنویس فارسی و انگلیسی
Plays : 151 | Date added : ژانویه 28, 2018
موزیک ویدیو That’s My Name از Akcent با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Akcent – That’s My Name

 

And You Are The One That Lights The Fire
و همان هستم كه به آتش نور مي بخشد

I Am The One Who Takes You Higher
من كسي هستم كه تو رو بالاتر مي برم

I Love Your Voice When You Say My Name
وقتي اسم منو ميگي…صدامو گم مي كنم

That’s My Name, That’s My Name, That’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

All The Time I Thought About You
هميشه به فكر تو بودم

I Saw Your Eyes And They Were So Blue
من چشماتو ديدم،خيلي آبي بودن

I Could Read There Just One Name
من فقط مي تونستم اسممو از چشمات بخونم

My Name, My Name, My Name
…اسممو…اسممو…اسممو

Because Of You I’m Flying Higher
من به خاطر تو دارم…بالاتر پرواز مي كنم

You Give Me Love, You Set A Fire
تو به من عشق مي ورزي تو، خودت آتيشو راه انداختي

You Keep Me Warm When You Call My Name
تو وقتي اسم منو صدا مي كني منو گرم نگه مي داري

That’s My Name, That’s My Name, That’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

And You Are The One That Lights The Fire
و همان هستم كه به آتش نور مي بخشد

I Am The One Who Takes You Higher
من كسي هستم كه تو رو بالاتر مي برم

I Love Your Voice When You Say My Name
وقتي اسم منو ميگي،صدامو گم مي كنم

That’s My Name, That’s My Name, That’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

And You Are The One That Lights The Fire
و همان هستم كه به آتش نور مي بخشد

I Am The One Who Takes You Higher
من كسي هستم كه تو رو بالاتر مي برم

I Love Your Voice When You Say My Name
وقتي اسم منو ميگي،صدامو گم مي كنم

That’s My Name, That’s My Name, That’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

It’s My Name, It’s My Name, It’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

All The Time I Thought About You
هميشه به فكر تو بودم

I Saw Your Eyes And They Were So Blue
من چشماتو ديدم و خيلي آبي بودن

I Could Read There Just One Name
من فقط مي تونستم اسممو از چشمات بخونم

My Name, My Name, My Name
اسممو…اسممو…اسممو

Because Of You I’m Flying Higher
من به خاطر تو دارم بالاتر پرواز مي كنم

You Give Me Love, You Set A Fire
تو به من عشق مي ورزي ،تو آتيشو راه انداختي

You Keep Me Warm When You Call My Name
تو وقتي اسممو صدا مي كني منو گرم نگه مي داري

That’s My Name, That’s My Name, That’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

And You Are The One That Lights The Fire
و همان هستم كه به آتش نور مي بخشد

I Am The One Who Takes You Higher
من كسي هستم كه تو رو بالاتر مي برم

I Love Your Voice When You Say My Name
وقتي اسم منو ميگي صدامو گم مي كنم

That’s My Name, That’s My Name, That’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

And You Are The One That Lights The Fire
و همان هستم كه به آتش نور مي بخشد

I Am The One Who Takes You Higher
من كسي هستم كه تو رو بالاتر مي برم

I Love Your Voice When You Say My Name
وقتي اسم منو ميگي صدامو گم مي كنم

That’s My Name, That’s My Name, That’s My Name
اون اسمه منه…اون اسمه منه…اون اسمه منه

And You…
و تو

You Will Stay In My Heart As I Knew From The Start
تو در قلبم خواهی ماند همانطور که از ابتدا میدانستم

And You…
و تو

You Will Stay In My Heart Never Keep You Apart
تو در قلبم خواهی ماند ،هیچگاه جدا نگهت نمیدارم

And You…..
و تو

You Will Stay In My Heart As I Knew From The Start
تو در قلبم خواهی ماند همانطور که از ابتدا میدانستم

And You….
و تو

You Will Stay In My Heart Never Keep You Apart
تو در قلبم خواهی ماند ،هیچگاه جدا نگهت نمیدارم

Comments