موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو S.O.S از Indila با زیرنویس فارسی و انگلیسی و فرانسوی
دفعات اجرا شده: 3268 | ارسال توسط: آوریل 9, 2018
موزیک ویدیو S.O.S از Indila با زیرنویس فارسی و انگلیسی و فرانسوی

Indila – S.O.S

(C’est un SOS, je suis touchée,
je suis à terre)
This is a S.O.S., I’m touched, I’m on the ground!
این یه درخواسته،من آسیب دیدم،روی زمینم

(Entends-tu ma détresse,
y’a t-il quelqu’un?)
Do you hear my distress, is there someone?
صدای درماندگی و اضطرابم میشنوی،کسی نیست؟

(Je sens qu’j’me perds)
I feel that I’m loosing myself…
حس میکنم دارم خودمو از دست میدم

(J’ai tout quitté, mais ne m’en veux pas)
I’ve quited all but don’t resent me
من از همه دست کشیدم ولی از من دلخور نشو

(Fallait qu’j’m’en aille,
je n’étais plus moi)
Needed that I went, I was not me anymore
لازم بود که برم،من دیگه خودم نبودم

(Je suis tombée tellement bas)
I’ve fallen so low
خیلی حقیر و خار شدم

(Que plus personne ne me voit)
That no one sees me anymore
به طوریکه هیچ کس دیگه منو ندید

(J’ai sombré dans l’anonymat)
I’ve sunk in anonymity
من در گمنامی غرق شدم

(Combattu le vide et le froid, le froid)
Fought the emptiness and the cold, the cold
با پوچی و سرما جنگیدم

(J’aimerais revenir, j’n’y arrive pas)
I’d like to come back, I don’t succeed
میخواستم برگردم،موفق نشدم
(میخواستم خودمو دوباره پیدا کنم ولی نتونستم)

(J’aimerais revenir)
I’d like to come back
دلم میخواست برگردم

(Je suis rien, je suis personne)
I’m nothing, I’m no one
من هیچی نیستم.هیچ کس نیستم

(J’ai toute ma peine comme royaume)
I’ve all my sorrow as a kingdom
من از غم هام یه فرمانروایی ساختم
(اون ها رو زیاد بزرگ کردم)

(Une seule larme m’emprisonne)
Only a weapon imprisons me
فقط یه اسلحه (غم) منو زندانی کرده بود

(Voir la lumière entre les barreaux)
Seeing light through the bars
نور رو از میان میله ها میبینم

(Et regarder comme le ciel est beau)
And looking how beautiful the sky is
و میبینم چقدر آسمون قشنگه

(Entends-tu ma voix
qui résonne? (qui résonne))
Do you hear my voice that resounds (that resounds)?
باز تاب صدامو میشنوی؟ که صدا می زند

(C’est un SOS, je suis touchée,
je suis à terre)
This is a S.O.S., I’m touched, I’m on the ground!
این یه درخواسته،من آسیب دیدم،روی زمینم

(Entends-tu ma détresse,
y’a t-il quelqu’un?)
Do you hear my distress, is there someone?
صدای درماندگی و اضطرابم میشنوی،کسی نیست؟

(Je sens qu’j’me perds)
I feel that I’m loosing myself…
حس میکنم دارم خودمو از دست میدم

(Le silence tue, la souffrance en loi)
Silence kills the suffering in me
سکوت ،درد رو در من میکشه

(L’entends-tu? Est-ce que tu me vois ?)
Do you hear it? Do you see me?
میشنوی؟منو میبینی؟

(Il te pronds et fait de toi)
He promises to you, makes of you
بهت قول داد ،ازت یه

(Un objet sans éclat)
An object without brightness
شی بی روح ساخت
(زیر قولش زد و قلبتو شکست)

(Alors j’ai crié, j’ai pensé à toi)
Then I’ve shouted, I’ve thought of you
بعد من فریاد زدم،به تو فکر کردم

(J’ai noyé le ciel dans les
vagues, les vagues)
I’ve drowned the sky in the waves, the waves
من آسمونو تو موجا غرق کردم

(Tous mes regrets, toute mon histoire)
All my regrets, all my story
تمام پشیمونی هام،تمام داستانام

(Je la refais)
I reflect it
من بازتابشونم
(من حاصل اشتباهات و داستانایی هستم که از سر گذروندم)

(Je suis rien, je suis personne)
I’m nothing, I’m no one
من هیچی نیستم.هیچ کس نیستم

(J’ai toute ma peine comme royaume)
I’ve all my sorrow as a kingdom
من از غم هام یه فرمانروایی ساختم
(اون ها رو زیاد بزرگ کردم)

(Une seule larme m’emprisonne)
Only a weapon imprisons me
فقط یه اسلحه (غم) منو زندانی کرده بود

(Voir la lumière entre les barreaux)
Seeing light through the bars
نور رو از میان میله ها میبینم

(Et regarder comme le ciel est beau)
And looking how beautiful the sky is
و میبینم چقدر آسمون قشنگه

(Entends-tu ma voix
qui résonne?)
Do you hear my voice that resounds؟
باز تاب صدامو میشنوی؟

(C’est un SOS, je suis touchée,
je suis à terre)
This is a S.O.S., I’m touched, I’m on the ground!
این یه درخواسته،من آسیب دیدم،روی زمینم

(Entends-tu ma détresse,
y’a t-il quelqu’un?)
Do you hear my distress, is there someone?
صدای درماندگی و اضطرابم میشنوی،کسی نیست؟

(Je sens qu’j’me perds)
I feel that I’m loosing myself…
حس میکنم دارم خودمو از دست میدم

(C’est un SOS, je suis touchée,
je suis à terre)
This is a S.O.S., I’m touched, I’m on the ground!
این یه درخواسته،من آسیب دیدم،روی زمینم

(Entends-tu ma détresse,
y’a t-il quelqu’un?)
Do you hear my distress, is there someone?
صدای درماندگی و اضطرابم میشنوی،کسی نیست؟

(Je sens qu’j’me perds)
I feel that I’m loosing myself…
حس میکنم دارم خودمو از دست میدم

(C’est un SOS, je suis touchée,
je suis à terre)
This is a S.O.S., I’m touched, I’m on the ground!
این یه درخواسته،من آسیب دیدم،روی زمینم

(Entends-tu ma détresse,
y’a t-il quelqu’un?)
Do you hear my distress, is there someone?
صدای درماندگی و اضطرابم میشنوی،کسی نیست؟

(Je sens qu’j’me perds)
I feel that I’m loosing myself…
حس میکنم دارم خودمو از دست میدم

کامنت ها
 • علی

  خیلی اهنگ قشنگیه
  و ترجمه هم رسا و شیوا بود
  خیلی ممنون

  0
  • Saeed Avril

   ❤😉🙏

   0
 • علی زر

  خیلی اهنگ قشنگیه
  و ترجمه هم رسا و شیوا بود
  خیلی ممنون

  0
 • ممد

  تمام احساسشو میذاره خیلی قشنگه

  0
  • Saeed Avril

   دقیقا 👌

   0
error: لطفا حق کپی رایت را رعایت کنید ❤ با تشکر ، تیم سابریکا🌺😉🙏