موزیک ویدیو Flashlight از Jessie J با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو flashlight

دانلود موزیک ویدیو زیبای Flashlight از Jessie J با زیرنویس فارسی و انگلیسی . اختصاصی از رسانه سابریکا !

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم داد.

When tomorrow comes I’ll be on my own
وقتي كه فردا برسه،من با خودم تنها خواهم بود

Feeling frightened up The things that I don’t know
از چيزهايي ميترسم كه خودم هم نميدونم چي هستن

When tomorrow comes,Tomorrow comes,Tomorrow comes
وقتي كه فردا برسه فردا برسه فردا برسه

And though the road is long
هرچند جاده طولاني هست

I look up to the sky
من به اسمان نگان ميكنم

In the dark I found, I stop and I won’t fly
و توي تاريكي ميفهم كه اميدم رو از دست دادم و نميتونم پرواز كنم( ادامه بدم)

And I sing along, I sing along, then I sing along
و اواز ميخونم ، آواز ميخونم ، آواز ميخونم

I got all I need when I got you and I
من هرچيزي رو كه ميخواستم زماني كه با تو بودم بدست اوردم

I look around me, and see sweet life
به اطرافم نگاه ميكنم و زندگي رو شيرين ميبينم

I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
من توي تاريكي گير كردم و تو راهنماي مني

You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
تو داري منو از تاريكي ها بيرون مياري

Can’t stop my heart when you shinin’ in my eyes
نميتونم جلوي قلبم رو بگيرم وقتي توي چشم هام ميدرخشي(نميتونم دوست نداشته باشم)

Can’t lie, it’s a sweet life
نميتونم دروغ بگم اين زندگي شيرينه

I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
من توي تاريكي گير كردم و تو راهنماي مني

You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
داري منو از تاريكي بيرون مياري

Cause you’re my flash light
چون تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

you’re my flash light
تو راهنماي مني

I see the shadows long beneath the mountain top
من سایه رو زیر نوک کوه دیدم(قله ی کوه سایه میندازه رو کوه)

I’m not the afraid when the rain won’t stop
من نمیترسم وقتی که بارون بند نمیاد

Cause you light the way
چون تو راه رو براي من روشن ميكني

You light the way
تو راه رو براي من روشن ميكني

You light the way
تو راه رو براي من روشن ميكني

I got all I need when I got you and I
هرچيزي رو كه ميخواستم زماني كه با تو بودم بدست اوردم

I look around me, and see sweet life
به اطرافم نگاه ميكنم و زندگي رو شيرين ميبينم

I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
من توي تاريكي گير كردم و تو راهنماي مني

You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
تو داري منو از تاريكي ها بيرون مياري

Can’t stop my heart when you shinin’ in my eyes
نميتونم جلوي قلبم رو بگيرم وقتي توي چشم هام ميدرخشي(نميتونم دوست نداشته باشم)

Can’t lie, it’s a sweet life
نميتونم دروغ بگم اين زندگي شيرينه

I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
من توي تاريكي گير كردم و تو راهنماي مني

You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
داري منو از تاريكي بيرون مياري

Cause you’re my flash light
چون تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

I got all I need when I got you and I
هرچيزي رو كه ميخواستم زماني كه با تو بودم بدست اوردم

I look around me, and see sweet life
به اطرافم نگاه ميكنم و زندگي رو شيرين ميبينم

I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
من توي تاريكي گير كردم و تو راهنماي مني

You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
تو داري منو از تاريكي ها بيرون مياري

Can’t stop my heart when you shinin’ in my eyes
نميتونم جلوي قلبم رو بگيرم وقتي توي چشم هام ميدرخشي(نميتونم دوست نداشته باشم)

Can’t lie, it’s a sweet life
نميتونم دروغ بگم اين زندگي شيرينه

I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
من توي تاريكي گير كردم و تو راهنماي مني

You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
داري منو از تاريكي بيرون مياري

Cause you’re my flash light
چون تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

You’re my flash light
تو راهنماي مني

اشتراک گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *