موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Fireflies از Owl City با زیرنویس فارسی و انگلیسی
10+
480p
دفعات اجرا شده: 632 | ارسال توسط: آوریل 15, 2018
موزیک ویدیو Fireflies از Owl City با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Owl City – Fireflies

You would not believe your eyes
به چشمات اعتماد نداری

If ten million fireflies
اگر 10 میلیون کرم شب تاب

Lit up the world as I fell asleep
وقتی که خوابیدم دنیا رو روشن کردن

‘Cause they fill the open air
چون اونا آسمون رو پر کردن

And leave teardrops everywhere
و همه جا رو با اشکاشون پر کردن

You’d think me rude but I
would just stand and stare
تو فکر میکنی گستاخ شدم اما من فقط ایستادم و خیره شدم

I’d like to make myself
believe that planet earth
turns slowly
میخوام باور کنم که سیاره زمین به آرومی میچرخه

It’s hard to say that I’d
rather stay awake when I’m
asleep
سخته که بخوام بگم بیدارم وقتی که خوابم

‘Cause everything is never as it seems
چون هیچ چیز هرگز اونطوری که هست به نظر نمیرسه

‘Cause I’d get a thousand hugs
چون هزاران بغل

From ten thousand lightning bugs
از ده هزارتا حشره درخشان گرفتم

As they tried to teach me how to dance
همونطور که اونا سعی کردن چطور رقصیدن رو یادم بدن

A foxtrot above my head
یه رقص فوکس ترات بالای سرم

A sock hop beneath my bed
یه جوراب داره زیر تختم لی لی میکنه

A disco ball is just hanging
by a thread (thread, thread)
یه توپ دیسکو هست که با یه نخ آویزون شده

I’d like to make myself
believe that planet earth
turns slowly
میخوام باور کنم که سیاره زمین به آرومی میچرخه

It’s hard to say that I’d
rather stay awake when I’m
asleep
سخته که بخوام بگم بیدارم وقتی که خوابم

‘Cause everything is never as
it seems (when I fall asleep)
چون هیچ چیز هرگز اونطوری که هست به نظر نمیرسه

Leave my door open just a crack
در رو باز بذار، بذار صدا بده

Please take me away from here
لطفا منو از اینجا دور کن

‘Cause I feel like such an insomniac
چون حس میکنم دچار بی خوابی شدم

Please take me away from here
لطفا منو از اینجا دور کن

Why do I tire of counting sheep
چرا از شمارش گوسفندا خسته شدم

Please take me away from here
لطفا منو از اینجا دور کن

When I’m far too tired to fall asleep
وقتی که به خواب رفتنم سخته

To ten million fireflies
با 10 میلیون کرم شب تاب

I’m weird cause I hate goodbyes
من عجیبم (برای کرم های شب تاب) چون از خداحافظی متنفرم

I got misty eyes as they said
farewell (said farewell)
وقتی از من خداحافظی کردن چشمام تار شد

But I’ll know where several are
اما میدونم چند تاشون کجا هستن

If my dreams get real bizarre
اگر واقعا رویاهام خیالی باشن

‘Cause I saved a few and I
keep them in a jar (jar, jar)
چون چند تاشون رو گرفتم و داخل شیشه نگه میدارم

I’d like to make myself
believe that planet earth
turns slowly
میخوام باور کنم که سیاره زمین به آرومی میچرخه

It’s hard to say that I’d
rather stay awake when I’m
asleep
سخته که بخوام بگم بیدارم وقتی که خوابم

‘Cause everything is never as
it seems (when I fall asleep)
چون هیچ چیز هرگز اونطوری که هست به نظر نمیرسه

I’d like to make myself
believe that planet earth
turns slowly
میخوام باور کنم که سیاره زمین به آرومی میچرخه

It’s hard to say that I’d
ratherstay awake when I’m
asleep
سخته که بخوام بگم بیدارم وقتی که خوابم

‘Cause everything is never as
it seems (when I fall asleep)
چون هیچ چیز هرگز اونطوری که هست به نظر نمیرسه

(I’d like to make myself
believe that planet earth
turns slowly)
(میخوام باور کنم که سیاره زمین به آرومی میچرخه)

(It’s hard to say that I’d
rather stay awake when I’m
asleep
(سخته که بخوام بگم بیدارم وقتی که خوابم)

(Because my dreams are
bursting at the seams)
چون رویاهام داره داخل شکاف ها از هم میپاشه

کامنت ها
error: لطفا حق کپی رایت را رعایت کنید ❤ با تشکر ، تیم سابریکا🌺😉🙏