موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Te Amo از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1824 | ارسال توسط: دسامبر 23, 2017
اجرای زنده Te Amo از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Rihanna – Te Amo Live At Rock In Rio Brazil 2011

(دانلود موزیک ویدیو رسمی داخل کانال تلگرام )

 

Te Amo “x2”
She says to me
دوست دارم
اون بهم اینو میگه

I hear the pain in her voice
درد رو توی صداش میشنوم

Then we danced underneath the candelabra
و بعد ما زیر شمعدان رقصیدیم

she takes the lead
اون رقصمون رو رهبری میکنه

That’s when I saw it in her eyes
“it’s over”
اون موقع بود که توی چشماش دیدم
“همه چی تموم شده”

Then she said “Te Amo” Then she put her hand around my waist
بعد گفت که دوست دارم و دستش رو گذاشت دور کمرم

I told her no, she cried “Te Amo”
بهش گفتم نه, اون گریه کرد و گفت دوست دارم

I told her I’m not gonna run away
بهش گفتم که فرار نخواهم کرد

but let me go
اما بذار برم

My soul is awry, without asking why
روحم منحرفه, بی این که بپرسم چرا

I said, “Te Amo, wish somebody’d tell me what she said”
گفتم دوست دارم, کاش یه نفر بهم چیزی که اون گفت رو بگه

Don’t it mean “I love you”?
به معنی دوست دارم نیست؟

Think it means “I love you”
فکر کنم یعنی دوست دارم

Don’t it mean “I love you”?
به معنی دوست دارم نیست؟

Te Amo “x2”, she’s scared to breathe
دوست دارم
اون میترسه که نفس بکشه

I hold her hand, I got no choice
دستشو میگیرم, چاره ی دیگه ای ندارم

Pulled me out on the b*e*a*c*h, d*a*n*c*ed in the water
منو به ساحل کشوند و توی اب رقصید

I start to leave
شروع میکنم به رفتن

She’s begging me and asking why it’s over
اون التماسم میکنه و ازم میپرسه که چرا همه چی تمومه

Then she said “Te Amo” Then she put her hand around my waist
بعد گفت که دوست دارم و دستش رو گذاشت دور کمرم

I told her no, she cried “Te Amo”
بهش گفتم نه, اون گریه کرد و گفت دوست دارم

I told her I’m not gonna run away
بهش گفتم که فرار نخواهم کرد

but let me go
اما بذار برم

My soul is awry, without asking why
روحم منحرفه, بی این که بپرسم چرا

I said, “te amo, wish somebody’d tell me what she said”
گفتم دوست دارم, کاش یه نفر بهم چیزی که اون گفت رو بگه

Don’t it mean “I love you”?
به معنی دوست دارم نیست؟

Think it means “I love you”
فکر کنم یعنی دوست دارم

Don’t it mean “I love you”?
به معنی دوست دارم نیست؟

Listen we can dance
گوش کن ما میتونیم برقصیم

but you gotta watch your hands
ولی باید حواست به دست هات باشه

Watch me all night
همه ی شب تماشام کن

I’m movin’ to the light
من به سمت نور حرکت میکنم

because I understand
چون درک میکنم

That we all need love
که هممون به عشق نیاز داریم

And I’m not afraid
و من نمیترسم

I feel the love, but I don’t feel that way
عشق رو حس میکنم, اما همچون احساسی ندارم

Then she said “Te Amo” Then she put her hand around my waist
بعد گفت که دوست دارم و دستش رو گذاشت دور کمرم

I told her no, she cried “te amo”
بهش گفتم نه, اون گریه کرد و گفت دوست دارم

I told her I’m not gonna run away
بهش گفتم که فرار نخواهم کرد

but let me go
اما بذار برم

My soul is awry, without asking why
روحم منحرفه, بی این که بپرسم چرا

I said, “te amo, wish somebody’d tell me what she said”
گفتم دوست دارم, کاش یه نفر بهم چیزی که اون گفت رو بگه

Don’t it mean “I love you”?
به معنی دوست دارم نیست؟

Think it means “I love you”
فکر کنم یعنی دوست دارم

Don’t it mean “I love you”?
به معنی دوست دارم نیست؟

Think it means
I love you “X2”
دوست دارم
اون میترسه که نفس بکشه

Te Amo , Te Amo
دوست دارم

Don’t it mean I love you
به معنی دوست دارم نیست

کامنت ها