موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Lady Gaga بنام Million Reasons در AMA با زیرنویس فارسی و انگلیسی(2016)
دفعات اجرا شده: 4731 | ارسال توسط: نوامبر 25, 2016
اجرای زنده Lady Gaga بنام Million Reasons در AMA با زیرنویس فارسی و انگلیسی(2016)

Lady Gaga – Million Reasons

You’re giving me a million
reasons to let you go
داري يه ميليون دليل بهم ميدي که ولت کنم

You’re giving me a million
reasons to quit the show
داري يه ميليون دليل بهم ميدي که نمايش رو ترک کنم.

You’re givin’ me a million reasons
داري يه ميليون دليل بهم ميدي

Give me a million reasons
يه ميليون دليل بهم بده

Givin’ me a million reasons
داري يه ميليون دليل بهم ميدي

About a million reasons
تقريبا يه ميليون دليل

If I had a highway, I would
run for the hills
اگه يه شاهراه داشتم،تا تپه ها ميدويدم.

If you could find a dry way,
I’d forever be still
اگه ميتونستي يه راه خشک و بي آب پيدا کني،
تا ابد خاموش خواهم موند

But you’re giving me a million reasons
اما تو داري يه ميليون دليل بهم ميدي

Give me a million reasons
ييه ميليون دليل بهم بده

Givin’ me a million reasons
داري يه ميليون دليل بهم ميدي

About a million reasons
تقريبا يه ميليون دليل

I bow down to pray
سجده ميرم

I try to make the worst seem better
سعي ميکنم بدترين رو بهتر جلوه بدم

Lord, show me the way
پروردگارا،راه رو بهم نشون بده

To cut through all his worn out leather
براي کندن همه ي لباس هاي کهنه وبيرون اوردن چرم

I’ve got a hundred million
reasons to walk away
صد ميليون دليل دارم که بزارم و برم

But baby, I just need one good
one to stay
اما فقط به يک دليل خوب نياز دارم تا بمونم عزيزم.

Head stuck in a cycle, I look
off and I stare
سرم توي يه چرخه گير کرده،نگاه ميکنم و زل ميزنم

It’s like that I’ve stopped
breathing, but completely
aware
مثل اين ميمونه که کاملا اگاهانه از نفس کشيدن دست برداشتم،

‘Cause you’re giving me a
million reasons
چون تو داري يه ميليون دليل بهم ميدي

Give me a million reasons
يه ميليون دليل بهم بده

Givin’ me a million reasons
يه ميليون دليل بهم ميدي

About a million reasons
تقريبا يه ميليون دليل

And if you say something that
you might even mean
و اگه چيزي رو بگي که ممکنه حتي منظوري داشته باشي.

It’s hard to even fathom which
parts I should believe
حتي درک اينکه کدوم قسمت رو باور کنم سخته

‘Cause you’re giving me a
million reasons
چون تو داري يه ميليون دليل بهم ميدي

Give me a million reasons
يه ميليون دليل بهم بده

Givin’ me a million reasons
يه ميليون دليل بهم ميدي

About a million reasons
تقريبا يه ميليون دليل

I bow down to pray
سجده ميرم

I try to make the worst seem better
سعي ميکنم که بدترين رو خوب جلوه بدم

Lord, show me the way
خدايا،راه رو بهم نشون بده

To cut through all his worn out leather
براي کندن همه ي لباس هاي کهنه وبيرون اوردن چرم

I’ve got a hundred million
reasons to walk away
صد هزار دليل دارم که بزارم و برم

But baby, I just need one good
one to stay
اما عزيزم من فقط به يه دليل خوب احتياج دارم که بمونم

Baby I’m bleedin’, bleedin’
عزيزم دارم خون از دست ميدم.

Stay, ehh, ehhy
بمون

Can’t you give me what I’m
needin’, needin’
نميشه چيزي که نياز دارم رو بهم بدي؟

Every heartbreak makes it hard
to keep the faith
هر شکست قلبي،نگه داشتن ايمان رو سخت ميکنه

But baby, I just need one good one
ولي عزيزم فقط به يه دليل خوب احتياج دارم

Good one, good one, good one,
good one, good one
خوب،خوب،خوب،خوب،خوب

When I bow down to pray
وقتي سجده مي رم،

I try to make the worst seem better
سعي ميکنم که بدترين رو خوب جلوه بدم

Lord, show me the way
خدايا،راه رو بهم نشون بده

To cut through all his worn out leather
براي کندن همه ي لباس هاي کهنه وبيرون اوردن چرم

I’ve got a hundred million
reasons to walk away
صد هزار دليل دارم که بزارم و برم

But baby, I just need one good
one, good one
اما عزيزم،من فقط به يه دليل خوب احتياج دارم

Tell me that you’ll be the
good one, good one
بهم بگو که خوبه خواهي بود.

Baby, I just need one good one to stay
عزيزم فقط به يدونه دليل خوب احتياج دارم

کامنت ها
error: لطفا حق کپی رایت را رعایت کنید ❤ با تشکر ، تیم سابریکا🌺😉🙏